SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

EduCate

Na pobudo podjetja FINEP (Forum For International Development and Planning) iz nemškega partnerskega mesta Esslingen, smo se predstavniki treh partnerskih držav (Nemčija: 1. Okologie-Planung-Forshung; 2. PLENUM Heckengau; 3. dwp EG,  Avstrija: 1. Agrar.Projekt.Verein in Slovenija: 1. Mestna občina Velenje ter 2. Šolski center Velenje) prijavili na evropski razpis Education and Culture - Lifelong Learning Programme 2007 - 2013. V projektu, ki smo ga poimenovali »Educating the Catering Sector in 3 Remote Areas to Save Cultivated Landscape - EduCate«, je evropska komisija odobrila konec leta 2007. Projekt, katerega rezultati so povezovanje turizma na podeželju in v mestu, oblikovanje vzorčnega modela za izobraževanje ljudi, ki bi se želeli ukvarjati s turistično-kulinarično dejavnostjo na podeželju, ter razvoj novih turističnih produktov, je trajal dve leti – od decembra 2007 do decembra 2009. V mesecu decembru 2008 smo se vsi partnerji projekta sestali v Velenju, kjer smo nadgrajevali med projektom razvite module, ki so kasneje predstavljali osnovo omenjenega univerzalnega modela za izobraževanje.

Partnerji projekta smo skupaj razvili univerzalni multiplikativni model tečajev za izobraževanje ljudi, ki se na podeželju ukvarjajo s turizmom in kulinariko. Vsi partnerji projekta so ob zaključku projekta v svojem lokalnem okolju izvedli brezplačni tečaj, prvenstveno namenjen ljudem, ki se ukvarjajo s turizmom in kulinariko, s pomočjo katerih smo poglobili oz. pridobili nova znanja za razvoj multiplikativnega učnega modela. Tako smo maja 09 tudi v Velenju izvedli testni izobraževalni tečaj, ki je zajemal različne tematike: marketing, zdrava hrana podeželja, turizem, ekološka kmetijska dejavnost, sejemske dejavnosti, »slow food« podeželja, komuniciranje, pravična trgovina …), na podlagi katerega smo dokončno razvili univerzalni multiplikativni model tečajev - PRIROČNIK EDUCATE- za izobraževanje turističnih ponudnikov, predvsem s podeželja.


Model tečajev oziroma PRIROČNIK EDUCATE je v angleškem jeziku in sestoji iz 10 modulov:

  • Regionalni proizvodi
  • Turizem  
  • Ekološki proizvodi 
  • Pravična trgovina
  • Označevanje
  • Ekonomski vidiki
  • Marketing, Komuniciranje
  • Slow Food
  • Mreženje

Vrednost celotnega projekta je znašala 198.555 EUR, od tega je Evropska unija projekt sofinancirala v višini 147.923 EUR (kar znaša 74,5 %). Za oba partnerja iz Slovenije je v projektu od sredstev, ki jih je prispevala EU, bilo predvidenih 25.266 EUR (od tega 16.810 EUR za Mestno občino Velenje in 8.456 EUR za Šolski center Velenje).

Kontaktna oseba:
Špela Šeliga
Tel. +386 8961 534
E-pošta: spela.seliga@velenje.si
Ta dokument je bil pripravljen ob finančni pomoči Evropske unije. Za vsebino tega dokumenta je izključno odgovoren avtor in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališče Evropske unije.