SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Ekosan

Projekt EKOSAN je bil sofinanciran s strani programa INTERREG IIIA Slovenija – Avstrija 2000-2006. Projekt je bil zaključen leta 2007.

Na osnovi dolgoletnega sodelovanja Mariborske razvojne agencije – Euro info centra Maribor s čezmejnimi partnerji iz avstrijske Štajerske, je bilo identificiranih precejšnje število projektov, ki vzpodbujajo lokalna podjetja k inovativnosti in kvalitativnim tehničnim rešitvam v gradnji in sanaciji energetsko varčnih objektov. 


V preteklih letih je bilo pri naših severnih sosedih izgrajenih tudi precej pasivnih hiš in nizkoenergijskih objektov, ki koristijo solarno energijo, fotovoltaiko, ekološke materiale, ipd. Našteti primeri služijo kot vzorčni objekti za oglede tako domačih kot tudi tujih strokovnjakov in investitorjev. 

Na slovenski strani  smo ugotovili, da se je do sedaj gradbena stroka ukvarjala pretežno s klasično gradnjo, ki predstavlja nizko dodano vrednost storitev, obenem pa ne razpolagamo z dovolj praktičnih izkušenj in primerov dobrih praks energijsko varčne gradnje javnih objektov, ki bi jih lahko prikazovali vsem zainteresiranim ciljnim skupinam. Prav tako pogrešamo ustrezne oblike šolanja in usposabljanja na področju gradnje energetsko varčnih in hkrati ekoloških objektov.


Projektna partnerja obeh straneh meje so v okviru srečanj v preteklih dveh letih definirali medsebojni interes za sodelovanje in povezovanje, organizirali informativne prireditve ter na ta način pridobili potrditev velikega interesa slovenskih projektantov in izvajalskih podjetij za prenos know howa in dosedanjih izkušenj avstrijskih partnerjev na področju načrtovanja in gradnje energetsko varčnih objektov in skupne projektne aktivnosti.

Oblikovali smo  enoten – bilateralni model študije energetsko varčne sanacije stavb, izdelanih je bilo  20 analiz stanja vzorčnih objektov, izdelanih je bilo 6 vzorčnih predlogov sanacije objektov, oblikovanih je bilo 11 modulov izobraževalnih seminarjev, usposobili smo 200 udeležencev seminarjev, vključili smo 100 podjetij na kooperacijska srečanja in vzpostavili 20 poslovnih kooperacij, ter informirali min. 500 podjetnikov in 40.000 potencialnih uporabnikov potom promocijskih materialov in informacij na spletnih straneh.    

Za več informacij o projektu EKOSAN se obrnite na projekta-skupina@velenje.si.