SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

V mestu neznanec zastruplja drevo

8. 3. 2021

Komisija za urejanje drevnine, zelenic in nasadov v Mestni občini Velenje je pri drevesu, ki stoji med Tomšičevo cesto 21 in glasbeno šolo, odkrila, da ga neznanec načrtno zastruplja. Po vznožju debla ga namreč poliva z naftnimi derivati oz. naftne derivate vliva v dupline na razvejanih krošnjah. Sklepamo lahko, da je cilj početja krajšanje življenjske dobe drevesa. Za takšna ravnanja je z Odlokom o splošnem redu v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju odlok) predpisana globa za fizično osebo v višini 200 eurov.

Na Mestni občini Velenje se zavedamo, da imamo ljudje različne poglede na zelenje v naši okolici in zato prihaja do konfliktnih situacij. Naloga Komisije za urejanje drevnine, zelenic in nasadov je, da posamezne zadeve prouči in zanje najde ustrezne rešitve. Občanke in občani nimajo dovoljenja, da bi se reševanja konfliktov lotili na lastno pest. Tudi ne v primeru, ko drevo raste na zemljišču, ki pripada lastnikom stanovanj. V urbanem prostoru drevesa predstavljajo vitalno infrastrukturo, zato je potrebno z njimi ravnati skrbno in njihovo nego zaupati strokovnjakom, ki prevzemajo tudi odgovornost, da so drevesa v urbanem okolju zdrava, vitalna in varna. V takšnih primerih zastrupljanja gre tudi za kontaminiranje zemlje in za nepooblaščen poseg v drevo oziroma v njegov rastni prostor.

V skladu z odlokom je brez soglasja lastnika prepovedano izlivati odpadne snovi na javne površine ali izvajati posege na drevnini ali drugih zasaditvah na javnih zelenih površinah. Prav tako je za primere poškodovanja tuje lastnine ali obremenjevanja in uničevanja okolja v kazenskem zakoniku predvidena zaporna kazen.

Prilagamo fotografiji.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji