SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Objava javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov

4. 2. 2021

Mestna občina Velenje bo jutri, 5. februarja, na spletni strani www.velenje.si objavila javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bomo sofinancirali v letošnjem letu. Za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v letu 2021 namenjamo 93.850 evrov. Prijavitelji morajo prijave oddati do 8. marca 2021, najkasneje do 23.59, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla.

Javni razpis bo trajal do 8. marca 2021, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo na spletni strani www.velenje.si (Javne objave). Razpisanih je pet področij: A – kulturni programi, B – kulturni projekti, C – kulturni projekti s področja založništva (knjiga, cd, dvd), D – delovanje zveze kulturnih društev in E – projekti medkulturnega dialoga.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije ter na drugih področjih kulture. Prijavitelji morajo prijave oddati do 8. marca 2021, najkasneje do 23.59, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla.

Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem. Natisnjen mora biti samo izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti oz. oddan osebno skladno z besedilom razpisa.

V proračunu Mestne občine Velenje bomo letos za področje kulture namenili sredstva v višini 3.363.163 evrov, v okviru katerih bomo za ohranjanje kulturne dediščine namenili 553.840 evrov, za programe v kulturi pa 2.809.323 evrov. Od tega za knjižničarstvo in založništvo 806.100 evrov, za umetniške programe 799.800 evrov, za ljubiteljsko kulturo 295.878 evrov ter za druge programe v kulturi 907.547 evrov.

 

Deli s prijatelji