SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Financiramo turistične programe in projekte

4. 2. 2021

Na občinski spletni strani www.velenje.si (Javne objave) je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2021. Finančna sredstva v skupni višini 19 tisoč evrov namenjamo za sofinanciranje dejavnosti društev in podmladkov, ki na območju naše občine delujejo na področju turizma. Rok za prijavo je 3. marec 2021.

Mestna občina Velenje bo v okviru razpisa sofinancirala programe in projekte na področju turizma za delovanje društva, promocijsko-informativne dejavnosti, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, organizacijo izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma ter realizacije turističnih projektov.

Razpis je razdeljen na dve področji, in sicer: sofinanciranje programov in projektov turističnih društev ter sofinanciranje programov in projektov turističnih podmladkov s sedežem v Mestni občini Velenje.

Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prireditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj, in tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečani prepoznavnosti in obiskanosti Mestne občine Velenje.

Avtor fotografije: Aleksander Kavčnik
Deli s prijatelji