SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Jutri se bodo članice in člani Sveta Mestne občine Velenje sestali na redni seji

25. 1. 2021

Jutri, 26. januarja, bo od 8. ure dalje 15. seja Sveta Mestne občine Velenje potekala v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Sejo, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, bomo pripravili v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:
1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predstavitev osnutkov pokrajinske zakonodaje (zakona o ustanovitvi pokrajin, zakona o pokrajinah, zakona o financiranju pokrajin)
3. Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje
4. Predstavitev projektov za prestrukturiranje premogovnih regij – Center prihodnosti (Stara elektrarna)
5. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Odbora za področje negospodarskih javnih služb
7. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb
8. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta zavoda OŠ Šalek Velenje
9. Predlog Sklepa o ustanovitvi družbe Interaktivni digitalni center EON, d. o. o.
10. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje
12. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji