SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Občanke in občane spodbujamo k elektronski oddaji vlog

20. 1. 2021

V Upravi Mestne občine Velenje smo se odločili, da bomo za vlagatelje vlog za obremenitev okolja s hrupom in za prijavo obratovalnega časa ponudili vloge samo v e-obliki. Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (E-vloge in obrazci) bosta po novem obrazca Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom in Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata – kmetije na voljo za oddajanje samo elektronsko. Občanke in občane pozivamo, da v čim večji meri tudi ostale vloge, ki so na voljo v e-obliki, oddajajo elektronsko. Če vložite vlogo elektronsko, ste takse za oddajo vloge oproščeni. Mestna občina Velenje, kot prva občina v Sloveniji, omogoča svojim občankam in občanom oddajo določenih vlog v elektronski obliki tudi na portalu eUprava.

Elektronski obrazec na portalu eUprava izpolnite kar v vašem brskalniku in ga oddate v naše vložišče s klikom na gumb "Pošlji". Za uporabo boste potrebovali digitalno potrdilo, ki bo upravnemu organu dokazalo, da ste vlogo oddali vi. Če digitalnega potrdila še nimate, so navodila za pridobitev objavljena na povezavi https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/. Digitalno potrdilo lahko osebe starejše od 15 let pridobite brezplačno z oddajo obrazca na Upravni enoti Velenje (https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje.html).

V elektronski obliki lahko oddate še naslednje vloge:

- Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,

- Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku,

- Vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča ob prireditvi,

- Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici,

- Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej,

- Vloga za izdajo mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine in

- Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca.

Povezave do elektronskih vlog so objavljene na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (E-vloge in obrazci).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji