SI

Sklep sodišča glede garažnih objektov in zunanjih parkirnih prostorov na Stantetovi ulici v Velenju

11. 1. 2019

Spoštovani,

v priponki pošiljamo pravnomočen sklep, s katerim je Višje sodišče v Celju potrdilo sklep Okrajnega sodišča v Celju in tako razsodilo, da niti garažni objekti niti zunanji parkirni prostori na Stantetovi ulici v Velenju, ne predstavljajo pripadajočega zemljišča. Tako se želimo izogniti neproduktivnemu diskutiranju po socialnih omrežjih in drugje, zato s tem zaključujemo odzivanje na pisanje Društva etažnih lastnikov Velenje ter hkrati pozivamo etažne lastnike na Stantetovi ulici, da si natančno preberejo obrazložitev sklepa, kjer je celotna problematika natančno obrazložena.

Predlagatelji Bećarević, Podpečan in Dragić so namreč leta 2013 na Okrajno sodišče v Velenju vložili predlog za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbam št. 3391, 3399 in 3394, vse k. o. 964 Velenje, ki se nahajajo na lokaciji Stantetova ulica 2, 4, 6, 8, Stantetova ulica 10, 12,14, 16 in Stantetova ulica 11,13,15,17, 19. Med drugim so predlagali, da pripadajoča zemljišča k navedenim stavbam predstavljajo tudi garažni objekti ter zunanji parkirni prostori na tem območju.
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom z dne 7. 2. 2018 ugotovilo, da niti garažni objekti niti zunanji parkirni prostori ne predstavljajo pripadajočega zemljišča k navedenim stavbam in je v tem delu sodišče zahtevke predlagateljev zavrnilo. Predlagatelji so zoper to odločitev vložili pritožbo na Višje sodišče v Celju, ki pa je pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep prvostopenjskega sodišča. Sklep sodišča pošiljamo v priponki.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

SKLEP (1.15 MB)
Deli s prijatelji