SI

Nagrada Zlata kocka projektu Pozojeva grajska pot okoli Velenja

3. 4. 2012

Velenje, 3. april 2012 Mestna občina Velenje je 1. oktobra lani uradno odprla Pozojevo grajsko pot, ki smo jo uredili v okviru mednarodnega projekta CUSTODES (program transnacionalnega sodelovanja na območju srednje Evrope). Pozojevo grajsko pot smo opremili z označevalnimi in informacijskimi tablami ter izdelali tudi maskoto Pozoja. Za promocijo Pozojeve poti smo izdali knjižico in zgibanko. Avtorja publikacij, vsebinske in oblikovne zasnove informacijskih tabel ter celostne podobe Pozojeve grajske poti okoli Velenja sta Velenjčana Špela in Rok Poles (Berivka Poles in družabnica, promocija kulturne dediščine d. n. o.).

Pred dnevi je Pozojeva grajska pot okoli Velenja prejela nagrado Zlata kocka 2012. Javni natečaj za pridobitev projektov za izobraževanje otrok in mladostnikov o arhitekturi in grajenem okolju, ki je del mednarodnega natečaja Svetovne zveze arhitektov (UIA), pri nas (tokrat drugič) razpisuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije v partnerstvu z resornimi ministrstvi, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Muzejem za arhitekturo in oblikovanje ter Fakulteto za arhitekturo. Nagrade se podeljujejo tistim, ki za otroke in mladostnike pripravljajo programe in projekte s področja arhitekture in grajenega okolja, zanje pa se lahko potegujejo vzgojno-izobraževalni zavodi, druge ustanove, posamezniki in mediji.

Pozojeva grajska pot okoli Velenja je nagrado prejela v kategoriji nagrada za ustanove. Poleg Nagrade Zlata kocka 2012 sta bili podeljeni še dve Posebni priznanji Zlata kocka 2012, od katerih je eno prav tako šlo v Velenje. Posebno priznanje Zlata kocka 2012 je za projekt "Pravljični prostor Piki" prejel Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Gre za projekt, v katerega so vključeni učenci centra od 1. do 7. razreda. Ti so po vzoru podob in rekvizitov iz slikanice Kje je Piki? izdelali polodprti in odprti prostor novo kreativno učno okolje s premičnimi nosilnimi stenami iz kartona, opremljenimi s podobami iz slikanice in posameznimi samostojno stoječimi rekviziti.

Mestna občina Velenje projekt Custodes izvaja v sodelovanju s provinco Rimini (Italija), z Raziskovalnim centrom Amitie (Italija), s Kujawsko-Pomorskie pokrajino (Poljska), z Mednarodnim centrom za razvoj informacijskih sistemov in storitev (Poljska), institucijo Cross Czech s Češke ter Inštitutom za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij iz Velenja. S projektom smo želeli razviti nove modele za povečanje turistične dosegljivosti in privlačnosti kulturnih spomenikov zgodovinskega pomena, ki s turističnega vidika še niso (dovolj) izkoriščeni. Projekt je bil osredotočen zlasti na arheološka najdišča, gradove in utrdbe ter namenjen vzbujanju zanimanja otrok za grajsko dediščino ter razvoj poselitve na širšem območju Velenja. Otrokom so v okviru Pozojeve grajske poti okoli Velenja namenjeni knjižni vodnik, informacijske table in naloga, da na vsaki lokaciji izdelajo odtis žiga. Skozi pripoved o gradovih, zgodbah in legendah jih vodi lik zmaja Pozoja, ki učno pot povezuje tudi z drugo ponudbo za otroke v Velenju. Pozojevo pot lahko otroci v spremstvu odraslih prehodijo ali prekolesarijo, o dediščini in z njo povezanih zgodbah pa se lahko poučijo v slovenskem in angleškem jeziku.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji