SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

CTN Revitalizacija starotrškega jedra Starega Velenja

Avgusta 2020 je Mestna občina Velenje začela z izvedbo projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra, v okviru katerega bo do avgusta 2021 uredila degradirani urbani del mesta. Z ureditvijo najstarejšega dela mesta bodo ustvarjeni pogoji za razvoj gospodarskih dejavnosti, hkrati pa bo urbano okolje postalo bolj privlačno tudi za delo in bivanje. Z revitalizacijo bo mesto pridobilo nov urejen trg brez motornega prometa, novo nadomestno stavbo, sanirane pa bodo tudi ceste in pripadajoča infrastruktura. Skupna vrednost projekta znaša skoraj 3 milijone evrov, nepovratna sredstva pa predstavljajo več kot polovico investicije.

Stavbo na Ljubljanski cesti 2 smo zaradi dotrajanosti odstranili, prav tako tudi stavbo Stara pekarna, ki je bila zaradi slabega stanja neprimerna za sanacijo. Z odstranitvijo stavbe, ki je s svojo maso in neprimerno umestitvijo precej degradirala celotno območje, se bo v značilno strnjeni zazidavi pridobil večji odprt prostor, ki bo urejen kot tlakovan trg. Pohodne površine novega trga bodo v celoti tlakovane v kombinaciji granitnih kock in večjih granitnih plošč.

Na novem trgu, ki bo lahko sprejel okoli 500 obiskovalcev, se bodo lahko izvajale razne vsebine, ki bodo bistveno pripomogle k dvigu prepoznavnosti in atraktivnosti celotnega starotrškega jedra. Ob trgu bo zgrajena nova nadomestna stavba, v kateri je predvidenih pet ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostor, skupni prostori za delo kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve neprofitni stanovanji. Pritličje prizidka bo v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zastekljeno, kar bo omogočalo pogled na Velenjski grad in na novo urejeni trg. Iz mansardnega dela bo omogočen dostop na ozelenjeno pohodno streho.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj!


Tip projekta: urbanizem, dediščina, infrastruktura
Leto zaključka: 2022
Vrednost projekta: 2.928.441,29 € (sofinanciranje: 1.220.390,40 € podpora Evropske unije in 305.097,60 € nacionalni javnih prispevek iz državnega proračuna)
Sredstva MOV v projektu: 1.402.953,29 € (MOV: 48 %, sofinanciranje EU: 52 %)
Spletna stran: Več informacij / www.eu-skladi.si / Spletna stran Staro Velenje
Kontaktna oseba: