Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

CTN Revitalizacija starotrškega jedra Starega Velenja

Avgusta 2020 je Mestna občina Velenje začela z izvedbo projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra, v okviru katerega je bil do avgusta 2021 urejen degradirani urbani del mesta. Z ureditvijo najstarejšega dela mesta so ustvarjeni pogoji za razvoj gospodarskih dejavnosti, hkrati pa je urbano okolje postalo bolj privlačno tudi za delo in bivanje. Z revitalizacijo je mesto pridobilo nov urejen trg brez motornega prometa, novo nadomestno stavbo, sanirane so ceste in pripadajoča infrastruktura. Skupna vrednost projekta znaša skoraj 3 milijone evrov, nepovratna sredstva pa predstavljajo več kot polovico investicije.

Stavbo na Ljubljanski cesti 2 smo zaradi dotrajanosti odstranili, prav tako tudi stavbo Stara pekarna, ki je bila zaradi slabega stanja neprimerna za sanacijo. Z odstranitvijo stavbe, ki je s svojo maso in neprimerno umestitvijo precej degradirala celotno območje, se je v značilno strnjeni zazidavi pridobil večji odprt prostor, ki je urejen kot tlakovan trg. Pohodne površine novega trga so v celoti tlakovane v kombinaciji granitnih kock in večjih granitnih plošč.

Na novem trgu, ki lahko sprejme okoli 500 obiskovalcev, se lahko izvajajo razne vsebine, ki bodo bistveno pripomogle k dvigu prepoznavnosti in atraktivnosti celotnega starotrškega jedra. Ob trgu je zgrajena nova nadomestna stavba, v kateri je pet ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostor, skupni prostori za delo kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve neprofitni stanovanji. Pritličje prizidka je v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zastekljeno, kar omogoča pogled na Velenjski grad in na novo urejeni trg. Iz mansardnega dela je omogočen dostop na ozelenjeno pohodno streho.

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Celotna vrednost projekta znaša 2.928.441,29 evrov z DDV. Naložbo sta sofinancirala Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 1.220.390,40 € in Republika Slovenija iz državnega proračuna v znesku 305.097,60 €. Razliko med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta je v znesku 1.402.953,29 € iz proračuna zagotovila Mestna občina Velenje.

Projekt smo zaključili septembra 2021 - zaključno prireditev smo pripravili 18. septembra, več o njej si lahko preberete na teh povezavah članek 1, članek 2 oz. obiščete spletno stran prenovljenega Starega Velenja.

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj!

DODATNE INFORMACIJE, sporočila za javnost (SZJ) ...


Tip projekta: urbanizem, dediščina, infrastruktura
Leto zaključka: 2021
Vrednost projekta: 2.928.441,29 € (sofinanciranje: Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 1.220.390,40 €, Republika Slovenija iz državnega proračuna v znesku 305.097,60 €)
Sredstva MOV v projektu: 1.402.953,29 € (MOV: 48 % investicije, sofinanciranje EU: EU + RS = 52 % investicije)
Spletna stran: www.eu-skladi.si / Spletna stran Staro Velenje
Kontaktna oseba: Primož Rotovnik - primoz.rotovnik@velenje.si