Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Politika varstva osebnih podatkov

Mestna občina Velenje v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov občanov.

S 25. 5. 2018 je začela veljati nova Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation), ki prinaša nova pravila. Ker nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ni bil sprejet, veljajo strožja pravila GDPR, ki med drugim zahteva vašo izrecno, nedvoumno in konkretno privolitev za pošiljanje vabil in ostalo obveščanje.

V MOV bomo vaše osebne podatke varno shranili in v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. MOV ne želi zbirati osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let, zato bo ob privolitvi vsak otrok posebej opozorjen na starostno omejitev. Če bi starši oz. skrbniki naknadno ugotovili, da je otrok, za katerega so odgovorni, kljub temu dal na razpolago osebne podatke, lahko zahtevajo, da se ti podatki zbrišejo.

V vsakem trenutku lahko prekličete svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete elektronsko sporočilo z naslovom gdpr@velenje.si, ali z navadno pošto na naslov MOV, Titov trg 1, Velenje ali preko spodnjega obrazca za pošiljanje zahtevkov.

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in GDPR je Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Mestni občini Velenje je: DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor, www.datainfo.si, e-pošta: dpo@datainfo.si, telefon: +386 (0) 2 620 4 300.

Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti ter pravico do informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje ali preko elektronske pošte gdpr@velenje.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/)

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo MOV nemudoma izvedla vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Politika varstva osebnih podatkov