SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Projektno učenje mlajših odraslih v Velenju

18. 2. 2021

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje že od julija 2020 izvaja program Projektno učenje mlajših odraslih (krajše PUM-O). To je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti za približevanje in vstop na trg dela ter dejavno sodelovanja v družbi, ki temelji na pridobivanju kompetenc. Program je za udeležence brezplačen, saj program PUM-O sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, udeleženci pa prejmejo povrnjene potne stroške ter dodatek za aktivnost. Projekt bodo izvajali do aprila 2022.

V projekt PUM-O se lahko vključijo osebe, ki imajo status brezposelne osebe in/ali niso vključeni v izobraževanje oz. se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki lahko vodijo v prekinitev šolanja, in/ali niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve.
Najpomembnejši partner pri vstopanju mladih na trg dela je zavod za zaposlovanje, ki razpolaga s potrebnimi podatki, povezanimi s trgom dela in tudi s samo vključitvijo v ta program. Udeleženec se vanj vključi predvidoma za obdobje 10 mesecev z individualno možnostjo podaljšanja ali skrajšanja, odvisno od njegovih potreb.

Program projektno učenje mlajših odraslih že od oktobra 2020 poteka na daljavo. Vsak dan se z udeleženci srečujejo virtualno, pogovarjajo se o aktualnih temah, problemih mladih, čustvih … Udeleženci prejmejo vsak dan urnik obveznosti za tisti dan, kjer je med drugim vsak dan predvideno gibanje, priprava obroka ter naloge za splošno razgledanost ter skupno projektno delo.

Letos januarja so program začeli izvajati v novih prostorih na naslovu Šaleška cesta 18c (prostori bivšega Borova).

Pri izvedbi programa poleg Mestne občine Velenje pomagajo še: HSE, Vivapen Celje, Gorenja Hisense, BSH Hišni aparati Nazarje in Plastika Skaza. Sodelujejo tudi z avtošolo Relax, ki udeležencem programa omogoča cenejše opravljanje izpita za avto ter z Rdečim križem Velenje.

Udeleženci se lahko priključijo programu skozi celo leto. Dodatne informacije o programu dobite pri mentoricah (040 609 229, pumo@lu-velenje.si) ali v prostorih na Šaleški cesti 18c.

 

Deli s prijatelji