SI

Spremembe režima parkiranja na cesti Velenjka–Gorica

26. 9. 2019

V teh dneh spreminjamo režim parkiranja na cesti Velenjka–Gorica.

Ob cesti Velenjka–Gorica je bila pod križiščem s Koželjskega ulico v času gradnje kompleksa blokov in garažne hiše na Gorici začasno vzpostavljena modra cona 4. Na levi strani ceste (gledano s smeri Velenjka–Gorica) bomo parkirišča sedaj ukinili.  

Na desni strani cestišča bo modra cona ostala, vendar jo bomo z vzpostavitvijo kolesarske povezave Velenjka–Gorica uredili skladno s pravilnikom, in sicer bomo odstranili asfaltno klančino, odmaknili rob parkirišča za 110 cm in na novo zgradili ponižan robnik. Režim parkiranja na parkirišče bo vzvraten.

Z izvajanjem tega projekta se trudimo zagotavljati varnost vseh udeležencev v prometu in slediti trendom trajnostnega prometa, skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje.

Prosimo za strpnost in razumevanje.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji