SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Spremembe parkirnega režima

22. 12. 2009

Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so danes na 27. seji po skrajšanem postopku sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje. Sprejete spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na ureditev parkiranja v velenjskem mestnem središču.

Zaradi gradnje novega trgovskega središča (TC 3 Mercator) je namreč onemogočeno parkiranje na parkirišču pri Rdeči dvorani. Tako se je močno povečal pritisk na parkirišča v mestnem središču, še posebej na parkirišča ob objektu Šaleška cesta 2 a-d, na parkirišča pri hotelu Paka in na parkirišča cone A. Na podlagi dogovora s stanovalci (etažnimi lastniki) in predstavniki podjetij ter institucij, ki delujejo znotraj obravnavanega območja, smo parkiranje na parkirišču ob objektu Šaleška cesta 2 a-d časovno omejili (dovoljeno parkiranje največ 1 uro), stanovalci pa so dobili eno dovolilnico za parkiranje na stanovanje. Časovno smo omejili tudi parkiranje na parkirišču hotela Paka (dovoljeno parkiranje največ 1 uro). Uspeli smo se dogovoriti za znižanje cene parkiranja v novi garažni hiši pri Avtobusnem postajališču Velenje (ura parkiranja 20 centov).

Kljub navedenim ukrepom se še vedno pojavljajo težave s parkiranjem, zato smo Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin dopolnili z ukrepi, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu parkirnemu režimu v mestu.

V odloku smo dopolnili uvedbo časovno omejenega parkiranja v conah A in B, izenačitev časa, ko je parkiranje potrebno plačati v conah A in B ter izenačitev cene parkiranja v conah A in B. Torej: parkiranje, krajše od 30 minut je povsod brezplačno; tako v coni A kakor v coni B je v času med 7.00 in 15.30 uro parkiranje daljše od 30 minut potrebno plačati (v celoti); cena parkiranja v conah A in B je 40 centov za eno uro.

Osnovni namen ukrepov je preusmeritev dolgotrajnega parkiranja (npr. uslužbenci) iz najožjega mestnega središča, kjer naj bodo parkirišča prvenstveno namenjena kratkotrajnemu parkiranju, torej tistim, ki v to območje prihajajo zaradi različnih opravkov (zdravstveni dom, lekarna, občinska uprava, upravna enota, davčni urad, zavod za zaposlovanje, center za socialno delo, poslovni obiski, nakupi ). Podaljšanje časa plačljivega parkiranja v coni A bo zmanjšalo tudi tiste s parkiranjem povezane težave, s katerimi se srečujejo stanovalci con A in B ter lastniki poslovnih prostorov, lokalov in trgovin v obeh conah.

Zaradi podaljšanja časa, v katerem se plačuje parkirnina v coni A, bomo tudi zvišali cene letne parkirne karte na 350 evrov. Osnova za izračun cene letne karte je namreč polovica polne cene vsakodnevnega celodnevnega parkiranja. Cena letne karte predstavlja celo manj kot 50 % tega zneska.

Stanovalci in pravne osebe bodo parkirne abonmaje lahko pridobili pod enakimi pogoji kot doslej. V letu 2009 smo izdali okoli 700 parkirnih abonmajev in prodali 166 letnih kart. Število parkirnih abonmajev je predvidljivo, če pa bi se povpraševanje po letnih parkirnih kartah toliko povečalo, da bi doseglo število razpoložljivih parkirnih mest, bomo prodajo letnih kart ustavili, saj bi se sicer lahko zgodilo, da kupci letnih kart in imetniki abonmajev ne bi našli prostora za parkiranje.

Predloge za spremembo parkiranja smo pred obravnavo na seji sveta predstavili tudi zainteresirani javnosti na javni obravnavi.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji