SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih

29. 5. 2009

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok za oddajo prijav je 15.9.2009.

Predmet razpisa: Namen javnega poziva je seznaniti se s potrebami delodajalcev po kadrovskih štipendistih glede na razvojne in kadrovske potrebe delodajalcev. V skladu s prejetimi potrebami delodajalcev bo Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavil skupni zbir kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2009/2010 ter javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem od šolskega/študijskega leta 2009/2010 do konca izobraževanja na isti stopnji.

Minimalna kadrovska štipendija:
V skladu z 22. členom Zakona o štipendiranju kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije, ki v času objave tega javnega poziva v skladu s Sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2009 (Uradni list RS, št. 8/09), brez dodatkov znaša 37,47 EUR mesečno za dijaka in 56,21 EUR mesečno za študenta.

V okviru razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij znaša sofinanciranje sklada 50% izplačane štipendije, vendar največ 30% minimalne plače.

Razpisni pogoji: Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih morajo oddati tisti delodajalci, ki bodo uveljavljali sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Prijavo potrebe lahko oddajo tudi tisti delodajalci, ki sofinanciranja ne bodo uveljavljali.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si, v razdelku Aktualni razpisi, morebitna vprašanja pa sprejemamo na naslovu e-pošte: info@sklad-kadri.si ali odgovarjamo na tel. 01/434-10-80, vsak dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro, do preteka roka za oddajo prijave.

Vir: JAPTI

Deli s prijatelji