SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Anketni vprašalnik o LOKALCU

10. 4. 2009

MO Velenje je 1. 9. 2008 uvedla mestni potniški promet ''Lokalc'', ki nudi brezplačne prevoze v mestu Velenje. Projekt so finančno podprli: MO Velenje, Gorenje, Premogovnik Velenje, KP Velenje, Šolski Center Velenje, Merkur in Interspar, zato so prevozi z ''Lokalcem'' za uporabnike brezplačni.
V prvih 6 mesecih obratovanja ''Lokalca'' se je z novim avtobusnim prevozom peljalo več kot 165.000 potnikov.
S projektom ''Lokalc'' želimo tudi v prihodnje zagotoviti občanom brezplačne prevoze, izboljšati lokalno mobilnost občanov ter zmanjšati emisije CO2 in drugih škodljivih snovi, ki nastajajo v cestnem prometu ter prometno razbremeniti mestno središče.
Ker želimo, da ''Lokalc'' še naprej ostane čim bolj prijazen do prebivalcev Šaleške doline in okolja, Vas prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na vprašanja ter nam tako posredujete svoje mnenje, želje in pripombe o projektu ''Lokalc''.

ANKETA

Prosimo Vas, da anketo izpolnite tako, da:
a)naredite križec pred izbranim odgovorom (odgovor potrdite tako, da dvakrat kliknete na kvadratek in v polju, ki se vam odpre, označite ''Privzeto vrednost'' kot Potrjeno) ali
b)podčrtate izbrani odgovor ali
c)odebelite izbrani odgovor.
Če je možnih več odgovorov, je to posebej označeno. V kolikor boste kot odgovor izbrali možnost drugo, Vas prosimo, da ga dopolnite na črto za odgovor.

Prosimo Vas, da izpolnjeno anketo oddate ne recepciji upravne zgradbe MO Velenje ali pa jo pošljete na naslov: Mestna občinaVelenje, Titov trg 1,3320 Velenje (S pripisom ''Lokalc''), oziroma po elektronski pošti na lokalc@velenje.si, najkasneje do 15. maja 2009.

Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo.

Želimo Vam lep dan in srečno vožnjo z ''Lokalcem''!

Deli s prijatelji