SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

16. 3. 2009

Mestna občina Velenje na podlagi 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, štev. 84/2007) objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem dva poslovna prostora Stari trg 26 Velenje, v pritličju, v velikosti 33,49 m2 in 22,49 m2.

Poslovni prostor v velikosti 33,49 m2 obsega prodajlano 24,30 m2, skladišče 5,13 m2, shramba 2,65 m2, wc 1,41 m2 (vhod iz strani proti gostišču sonček).

Poslovni prostor v velikosti 22,42 m2 obsega prodajalno 22,42 m2 (vhod iz starotrške ceste).

Poslovna prostora se bosta uporabljala izključno za mirno dejavnost. Najemno razmerje bo sklenjeno na podlagi 2. odstavka 55. člena uredbe z neposredno pogodbo za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.


Pripravila:Vodja Urada GS:
Blaženka ČUJEŽ, dipl.ekon. Maksimilijan ARLIČ, univ.dipl.ing.arh.

Deli s prijatelji