SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

25. 2. 2009

Mestna občina Velenje na podlagi četrtega odstavka 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, štev. 84/07 in 94/07) objavlja namero o ustanovitvi služnosti na delu parc. št. 2610/18 in delu parc. 2609, v približni izmeri 180 m2, obe k.o. Velenje.

Pripravila:Vodja Urada župana in splošnih zadev:
Suzana Žinič, univ.dipl.prav. Alenka Rednjak, dipl.ekon. (UN)

Deli s prijatelji