SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Prosta mesta za zakup vrtička v Bevčah

5. 2. 2009

Mestna občina Velenje je v začetku februarja objavila javni razpis za dodelitev vrtičkov v zakup na območju Bevč. Razpis je potekel v ponedeljek, 23. februarja 2009. Na razpis je prispelo 31 vlog, ki jih je komisija že pregledala. Večina vlog je bila popolnih, vlagatelji nepopolnih vlog pa so bili pozvani k dopolnitvi.
Glede na to, da je v 1. fazi na območju v Bevčah predvidenih dobrih 80 vrtičkov, obveščamo vse občanke in občane, ki bi želeli imeti vrtiček na urejenem območju v Bevčah, in do roka, določenega v javnem razpisu, niso uspeli oddati svoje vloge za dodelitev vrtička v zakup, da to še vedno lahko storijo. Dokumentacija za vložitev vloge je dostopna na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (razpisi) ali pa v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje vsak delovni dan (Titov trg 1, 3320 Velenje, kletni prostori, soba št. 10). Pristojna komisija bo prejete vloge obravnavala enkrat mesečno oziroma do razdelitve razpoložljivih vrtičkov.

V letošnjem letu bomo začeli z ureditvijo območij Gorica - Lipa zahod (med graščino Beli dvor in Trgovskim centrom Eurospin) in Trebuša Sever (med Trebušnico in Celjsko cesto). Z ureditvijo območja dejavnost vrtičkarstva tam ne bo več dovoljena.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi MO Velenje

Deli s prijatelji