SI

Prostorski akti

Na občinski ravni je veljavnih več vrst prostorskih aktov.