SI

Zbirni center

Vsi občanke in občani lahko odpadke (tudi kosovne) BREZPLAČNO pripeljejo v zbirni center (na lokacijo zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov v Velenju).

V zbirni center lahko oddate:

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila in druge vrste tekstila,
 • jedilno olje in maščobe,
 • barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • belo tehniko, štedilnike,
 • odpadno motorno olje,
 • preostanek odpadkov.

Ob vstopu v zbirni center (pred zapornico) je od 15. julija 2011 potrebno na vpogled pokazati osebni dokument in zadnji odrezek plačane položnice. Nato zapeljete na tehtnico. Ko se na semaforju prižge zelena luč se odpeljete do zabojnikov  za različne vrste odpadkov, ki so ustrezno označeni. Priporočamo, da odpadke že doma ločite in zložite, saj jih boste tako laže oddali. Tudi ob odhodu iz zbirnega centra morate zapeljati na tehtnico in počakati na zeleno luč na semaforju preden odpeljete.

V pomoč pri oddaji odpadkov vam bodo tudi zaposleni v zbirnem centru.

Delovni čas zbirnega centra za ravnanje z odpadki v Velenju:

 • vsak delovni dan od marca do oktobra od 7. do 18. ure,
 • od novembra do februarja od 7. do 15. ure,
 • ob sobotah od 8. do 13. ure,
 • nedelje in prazniki zaprto.

Nov zbirni center za ravnanje z odpadki »Velenje II«

V Velenju smo uredili nov zbirni center za ravnanje z odpadki, ki smo ga poimenovali »Velenje II«. Zbirni center »Velenje II«, ki se nahaja na prostoru bivšega skladišča gradbenega materiala Era (ob Koroški cesti), je odprt vsako soboto od 8. do 10. ure.

V  zbirnem centru »Velenje II« lahko občanke in občani mestne občine Velenje brezplačno oddajo:

 • papir in kartonsko embalažo, plastično, kovinsko in stekleno embalažo,
 • oblačila in tekstil,
 • fluorescentne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro,
 • baterije in akumulatorje,
 • zavrženo električno in elektronsko opremo (hladilnike, skrinje, TV sprejemnike, monitorje, štedilnike, pralne stroje …),
 • les, plastiko, kovine,
 • kosovne odpadke.

Centralni zbirni center »Velenje I« (ob Škalskem jezeru) je do konca februarja odprt še po zimskem delovnem času, in sicer med tednom od 7. do 15. ure in ob sobotah od 8. do 13. ure, od 1. marca do konca oktobra pa od 7. do 18. ure med tednom in od 8. do 13. ure ob sobotah.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje