SI

Odlaganje odpadkov v zbiralnicah

Zbiralnice (ekološki otoki) na območju mestne občine Velenje so namenjene občankam in občanom mestne občine Velenje (fizičnim osebam).

  • V zbiralnicah kovinsko, plastično embalažo ter tetrapake zbiramo skupaj.
  • Plastično, kovinsko in kartonsko embalažo je pred odlaganjem v zabojnike potrebno popolnoma izprazniti, očistiti in stisniti (pohoditi).
  • Stekleno embalažo je potrebno izprazniti in očistiti.
  • V zabojnike odlagamo samo embalažo, ki jo lahko odložimo skozi odprtine na pokrovih.
  • Večjo embalažo lahko brezplačno oddamo v zbirnem centru.

Občanke in občane prosimo, da se držijo navodil za pravilno ravnanje z odpadki in po svojih močeh prispevajo k urejenosti zbiralnic.

Neurejene zbiralnice kazijo podobo našega mesta, lahko pa povzročijo tudi hujše negativne vplive na okolje.