SI

Nasveti

Količine ločeno zbranih odpadkov so se v zadnjem času precej povečale, česar smo zelo veseli. Pričajo namreč o dobrem odzivu občank in občanov na uvedbo novega načina ravnanja z odpadki. V začetnem obdobju se še srečujemo z nekaterimi težavami, ki jih bomo skušali z nameščanjem večjih posod, z urejanjem novih zbiralnic in s pogostejšimi odvozi čim prej odpraviti. Prosimo vas za razumevanje.

Obveščamo vas, da smo se z embalažno družbo Slopak, ki prevzema ločeno zbrane odpadke, dogovorili, da lahko kovinsko in plastično embalažo zbiramo in odvažamo skupaj. Oznake na zabojnikih bomo prilagodili tej novosti.

 • Plastično, kovinsko in kartonsko embalažo je pred odlaganjem v zabojnike potrebno popolnoma izprazniti, očistiti in stisniti (pohoditi).
 • Stekleno embalažo je potrebno izprazniti in očistiti.
 • V zabojnike odlagamo samo embalažo, ki jo lahko odložimo skozi odprtine na pokrovih.  
 • Večjo embalažo lahko brezplačno oddamo v zbirnem centru.
 • Tetrapake odlagamo v zabojnike za plastiko ali kovine.
 • V rjave zabojnike odlagamo samo kuhinjske odpadke.
 • Prepovedano je mešanje bioloških (kuhinjskih) odpadkov z drugimi odpadki, tudi z zelenim vrtnim odpadom, ki ga moramo oddati v zbirnem centru.
 • V strnjeni stanovanjski gradnji je ločeno zbiranje bioloških odpadkov v rjavih zabojnikih obvezno, dovoljeno je tudi kompostiranje; v redko naseljenih območjih je kompostiranje v lastnih kompostnikih obvezno.
 • Zbiranje nevarnih odpadkov bo potekalo v mesecu maju. Urnik je objavljen v brošuri Pravilno ravnanje z odpadki (str. 32), ki jo najdete tudi na spletni strani www.velenje.si.
 • Zbiralnice (ekološki otoki) na območju mestne občine Velenje so namenjene občankam in občanom mestne občine Velenje (fizičnim osebam).
 • Prosimo vas, da z morebitnimi kršitvami za komunalne odpadke ter s primeri nepravilnega ravnanja z odpadki seznanite Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in  varstvo okolja (Kopališka 3, Velenje) na telefonsko številko 03 8961 740.  
 • Vse informacije o ravnanju z odpadki lahko v času uradnih ur (torek in četrtek med 9. in 13. uro) dobite na sedežu podjetja PUP Saubermacher d. o. o. (Koroška cesta 46, Velenje) ali po telefonu (03 8968 711).

Embalaža je narejena iz kakovostnih surovin in jo lahko uporabimo za izdelavo novih izdelkov. Tako ohranjamo naravne vire, varčujemo z energijo in ohranjamo okolje čistejše.

Hvala za sodelovanje!

Abecednik odpadkov

Kompostiranje

Priročnik za pravilno ravnanje z odpadki

Urnik odvozov odpadkov

Zbiranje odpadkov v Šaleški dolini