Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Lega

Kljub naravni legi mesta, ki je umeščeno med hribe in doline, ter delni degradaciji doline zaradi ugrezanja zemlje pri izkopavanju premoga ima Velenje obilo možnosti za nudenje nastanitvenih možnosti lokalnemu prebivalstvu in potencialnim interesentom od drugod.

Z že sprejetimi ureditvenimi in zazidalnimi načrti ter nenehno pripravo novih nudi komunalno opremljene parcele za izgradnjo objektov malega gospodarstva, tovarn, trgovin in tudi individualnim investitorjem. Z rekultivacijo ugreznin ob jezerih in na drugih površinah pa nudi tudi možnosti potencialnim investitorjem za izgradnjo turističnih objektov in objektov za rekreacijo in zabavo.

Z izgradnjo avtocestnega križa in predvideno izgradnjo hitre ceste mimo Velenja se bo mesto približalo ostalim delom države in tako postalo še bolj zaželjeno kot ena od možnosti za stalno naselitev prebivalcev od drugod. Poleg tega Mestna občina Velenje nudi in bo tudi v prihodnje nudila svojim prebivalcem letno približno petdeset socialnih in neprofitnih stanovanj.