SI

Družbene dejavnosti

Družbene dejavnosti zajemajo naslednja področja: kultura, šport, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in sociala.