SI

2020

Uradni vestnik 01/2020

Uradni vestnik 01/2020, 15. januar 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020

 

Uradni vestnik 02/2020

Uradni vestnik 02/2020, 5. februar 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v Termoelektrarni Šoštanj
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
3. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda za turizem Šaleške doline
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Plešivec iz javnega dobra 950 1094/2
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/24
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/25
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Podkraj iz javnega dobra 968 944/26
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Bevče iz javnega dobra 955 521/8
9. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2020
10. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje