Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Uradni vestniki MOV

Z Uradnim Vestnikom MOV Svet in Uprava MOV seznanjata javnost s sprejetimi pravnimi akti, ki z objavo postanejo veljavni in zakoniti. V njem se objavljajo splošni akti, ki jih sprejema Svet MOV na predlog župana. Materiale za predloge pripravljajo uradi Uprave MOV, komisije in odbori Sveta MOV.

Če potrebujete katerega od aktov, vas prosimo, da nam pišete na elektronski naslov splet@velenje.si in želeno vam bomo posredovali v najkrajšem možnem času.

Arhiv Uradnih vestnikov MOV