SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Prikaz lastnine MOV po krajevnih skupnostih (KS) in mestnih četrtih (MČ), stanje december 2013

Mestna občina Velenje bo v letih 2014-2015 opravila pregled rabe zemljišč v njeni lasti. V preteklih letih smo namreč na zemljiščih v lasti in upravljanju Mestne občine Velenje marsikje ugotovili rabo, ki v naših evidencah iz različnih razlogov ni popisana.

Že v letu 2013 smo pričeli s pripravami na ureditev teh evidenc, v nadaljevanju pa bomo opravili analizo terena z letalskimi posnetki, preverili geodetske podatke in podatke iz zemljiške knjige. Zemljišča si bomo ogledali na terenu in vsak posamezni primer od več kot petstotih tudi posebej obravnavali. Delo bomo opravili postopoma, po območjih. Najprej bomov letu 2014 obdelali del krajevne skupnosti Stara vas, natančneje območje Žabje vasi.

Ugotovljene oziroma verjetne uporabnike zemljišč v lasti Mestne občine Velenje bomo povabili na pogovor ter jim osebno predstavili naše ugotovitve. Ob tem jih bomo pozvali tudi k predložitvi dokumentacije, ki ugotovljeno rabo zemljišč omogoča, sicer pa jim bomo, če dokumentacije nimajo, predlagali ustrezne rešitve.

Na tej strani si lahko ogledate letalske posnetke krajevnih skupnosti. Lastnina Mestne občine Velenje je na posnetkih označena z rumeno barvo, zemljišča, katerih solastnica je Mestna občina Velenje, pa so prosojno modra.

Datoteke so velike od 10 do 20 Mb in omogočajo precejšnjo povečavo brez izgube kvalitete.

Izberite področje: