SI

3. seja Sveta Mestne občine Velenje

  Sejna dvorana Mestne občine Velenje
  Prost vstop
Organizator: Mestna občina Velenje
  03 8961 600
  info@velenje.si
  www.velenje.si
Deli s prijatelji