SI

Klementina Golija - Skozi prostor in čas

Slike (2013-2018)
Klementina se bo v velenjski galeriji samostojno predstavila drugič in sicer z dvema ciklusoma: Vmesni prostor in Potovanje skozi čas.
  Galerija Velenje
  Prost vstop
Organizator: Festival Velenje - Galerija Velenje
  03 828 00 10
  info@galerijavelenje.si
  www.galerijavelenje.si
Klementina se bo v velenjski galeriji samostojno predstavila drugič in sicer z dvema ciklusoma: Vmesni prostor in Potovanje skozi čas. Prvi temelji na delitvi slike na tri osnovne horizontalne pasove. Spodnji pas je bazični-zemeljski, od koder elementi izvirajo, srednji prostor je prostor prehoda in se v njem vrši osrednje dogajanje pripovedovanja imaginarne ali realne zgodbe s heterogenimi imaginarnimi in realnimi liki. Njeno umetniško ustvarjanje osmišlja iskanje absolutnega prostora do katerega je mogoče dostopiti skozi najintimnejša zavedanja, dvome in predstave o temnih in svetlih plateh življenja in veličastnosti obdajajočega sveta, ob tem pa se zavedati svoje pozicije v tem prostranstvu. Drugi opus, ki je v razvijajočem vzponu je Potovanje skozi čas, ki tudi deli prostor po geometričnih zakonitosti, le da ga ta deli po vertikali, kot časovni trak zaporedja dogajanj in v smislu vsesplošne kontinuitete in ni impulzivno zastavljen. Predstavlja predvsem primarno in ne asociativno zgodbo, ki je kombinirana z intuitivno in prečiščena risbo v metaforičnih razsežnostih.
Deli s prijatelji