Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

GIS - prostorske karte

Kaj je GIS?

GIS je kratica za Geografski informacijski sistem, t.j. za način obdelave in prikaza kart različnih prostorskih podatkov na računalniškem ekranu. Prostorski podatki, kot so letalski posnetki površine, položaj parcel na njej, potek cest, prikaz območij stavbnih zemljišč ipd., se nahajajo na t.i. podatkovnih plasteh, ki z nalaganjem ene preko druge postanejo "karte prostora". 

Posebej pomembna lastnost takega računalniško podprtega prikaza podatkov je, da lahko vsaki narisani piki, črti ali večkotniku pripnemo poljubno število na prvi pogled skritih podatkov, ki se s klikom na del karte prikažejo kot npr. ime veljavnega prosotrskega akta na kliknjeni lokaciji, leto sprejema odloka, številko projekta ipd.

Spletna GIS aplikacija PISO

Podatki o prostoru že dolgo niso vezani zgolj na osebne računalnike in zaprti v pisarne - ogledujemo si jih lahko tudi preko interneta. V spletni brskalnik vpišemo naslov ponudnika spletnega prikaza GIS podatkov, ti pa nam le-te naredijo vidne z aplikacijo, delujočo v brskalniku. Mestna občina Velenje je med prvimi postala najemnik spletne GIS aplikacije PISO, ki slovi po svoji enostavni rabi in hitrem delovanju. Z vstopnim geslom za našo občino lahko brskate po podatkih vseh občin vključenih v sistem PISO po Sloveniji.

Vstop v sistem PISO

V aplikaciji PISO je vnaprej pripravljenih večje število kart, ki prikazujejo v različne tematske sklope združene plasti podatkov, kot so parcele, varovalni pasovi, letalski posnetki terena, infrastrukturni vodi, veljavni prostorski akti, hišne številke ipd. Vir podatkov v PISO sta Geodetska uprava RS, ki redno vzdržuje zakonsko določene geodetske podatke (evidenco parcel, meje občin, letalske posnetke ...), različna ministrstva RS in Mestna občina Velenje, ki prav tako pripravlja in vzdržuje svoje podatke, vezane na prostor, kot so meje veljavnih prostorskih aktov, namenska raba zemljišč, potek komunalnih vodov (zanjo KP Velenje) ipd. Zaradi določenega časovnega zamika ob ažuriranju ti podatki ne predstavljajo vedno zadnjega stanja, zato so neuradni. Uradne podatke je potrebno iskati pri vzdrževalcu podatkov.

Uporaba sistema PISO je enostavna. V kolikor iščemo znan podatek kot je parcela, hišna številka, gospodarski subjekt ipd., ga vpišemo v ustrezno okence na levi strani ekrana in pritisnemo Enter. Sistem nam prikaže lokacijo naše poizvedbe, mi pa nato izberemo želeno karto oz. tematski sklop.  V kolikor ustrezne podatke šele iščemo, si pomagamo z orodji na desni strani ekrana, kjer so orodje za povečavo oz. pomanjšavo kart, orodje za premik kart levo in desno ipd. 
Vstopi v sistem PISO  

Kratka navodila za uporabo sistema PISO