SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Energetsko svetovanje

ENERGETSKO SVETOVANJE MREŽE ENSVET

 • Prenavljate?
 • Gradite?
 • Vas pozimi zebe?
 • Je poleti vroče doma?
 • So računi za vodo, elektriko, ogrevanje visoki?
 • Kaj pa denar za energetsko prenovo?
Ni ga čez dober BREZPLAČNI nasvet!


Odgovore poiščite Svetovalni pisarni Velenje
oz. v vam najbližji svetovalni pisarni!


Kaj vse so teme svetovanja?

1. Ogrevanje:

2.  Energetska sanacija stavb 

3.  Obnovljivi viri energije:

4. Možnosti pridobitve nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, j.s.

5. Mobilnost

 • Električna in druga vozila na alternativne pogone

6. Varčevanje energije

NA SVETOVANJE SE PRIPRAVITE!

 1. Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, pokličite po telefonu ali se naročite preko spletnega naročanja in se dogovorite za razgovor in na kratko opišite problematiko, ki jo želite obravnavati na sestanku
 2. Na svetovanje prinesite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja 45 minut.
 3. Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije v gospodinjstvu
 4. Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe
 5. Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije
 6. Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na Eko sklad.

KREDITI (junij 2020)

 • JP 65OB19 - Kreditiranje okoljskih naložb občanov
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
 • JP 67SUB-OBPO19 - Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
 • JP 48SUB-SKOB17 - Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb
 • JP 71SUB-SO19 - Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
 • JP 74SUB-OB19 - Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
 • JP 73SUB-sNESOB19 - Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe
 • JP 79SUB-EVOB20 - Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
 • JP 69SUB-SOCOB19 - Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

Obvestilo vlagateljem za nepovratna sredstva

Več kot 90 % prejetih vlog za nepovratna sredstva ali posojila je rešenih pozitivno za občane! Nakazila nepovratnih sredstev po izdani odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, se izvajajo tekoče v pogodbenem roku. V primeru, ko dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev.

Dodatne informacije na sedežu Eko sklada

Na vaša vprašanja v zvezi z vlogami in nepovratnimi sredstvi odgovarjamo tudi po elektronski pošti  ekosklad@ekosklad.si  oz. po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro na telefonski številki 01-241-48-20. Zaradi velikega števila telefonskih klicev so naši uslužbenci zelo zasedeni in včasih težje dosegljivi, zato vas prosimo, da kličete samo v času uradnih ur, ali nam vprašanje pošljete po elektronski pošti.

Eko sklad, j.s.