SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Volitve

Nadomestne volitve 2020

RAZPIS NADOMESTNIH VOLITEV ZA ŽUPANA

Vložene kandidature   Potrjene kandidature   Druge objave v zvezi z volitvami  

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA MESTNE OBČINE VELENJE

- Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 10/2018,  Uradni vestnik Mo Velenje, št. 10/2019)
- Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje

(Dokument Sklepa o imenovanju)


V občinsko volilno komisijo Mestne občine Velenje so imenovani:

Predsednica: 
- Milena Bukvič Dežman / namestnik predsednice: Gašper Škarja

Članice oz. člani:
- Viljemina Dremel / namestnik članice: Dejan Valenčak
- Branko Balič / namestnica člana: Slavka Ocepek
- Jelka Sever-Časl / namestnik članice: Denis Štemberger

Tajnica Občinske volilne komisije: 
- mag. Zdravka Vasiljević Rudonić / namestnica tajnice: Tjaša Zupančič Bastič.

- KONTAKTNI PODATKI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Tajnica Občinske volilne komisije mag. Zdravka Vasiljević Rudonić:
- Telefonska številka 03 8961-680, GSM: 030 480 937
- Elektronski naslov: zdravka.vasiljevic-rudonic@velenje.si

 Namestnica tajnice Občinske volilne komisije Tjaša Zupančič Bastič:
- Telefonska številka 03 8961-852
- Elektronski naslov: tjasa.zupancic-bastic@velenje.si

- OBJAVE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Velenje, 5. oktober 2020

V torek 6., sredo 7. in četrtek 8. oktobra 2020 bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekalo predčasno glasovanje za nadomestne volitve župana Mestne občine Velenje.

Predčasno glasovanje bo na vse tri potekalo od 7. do 19. ure.

Velenje, 29. september 2020

Obvestilo Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje:

V petek, dne 2. 10. 2020 bo v sejni sobi Urada za javne finance in splošne zadeve, št. 605/VI (6. nadstropje) na Mestni občini Velenje, potekala 8. seja Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje z naslednjim dnevnim redom:

1.  Potrditev zapisnika 7. seje OVK MOV.
2.  Dogovor o:

  • izvedbi inštruktaže za volilne odbore,
  • zadolžitvah članov OVK MOV pri delitvi volilnega gradiva po inštruktaži (volilne skrinjice z volilnim materialom, napis volišče, pregrade,…),
  • zadolžitvah članov OVK MOV pri pregledu volišč pred dnevom glasovanja in na dan glasovanja,
  • dežurstvu v soboto in nedeljo.

3. Pregled zapisnikov o delu volilnih odborov in dogovor o načinu prevzemanja volilnega gradiva v nedeljo zvečer.
4. Dogovor o žigosanju glasovnic za predčasno glasovanje in glasovanje po pošti.
5. Priprava morebitnih dodatnih navodil na podlagi usmeritev NIJZ zaradi preprečevanje okužbe s COVID 19.
6. Razno.

- OBRAZCI, NAVODILA, ROKOVNIK in VLOGE


Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja oziroma do 30. 9. 2020. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko na Občinsko volilno komisijo Mestne občine Velenje najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja oziroma do 7. 10. 2020 vložijo zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu pred volilnim odborom.