Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Volitve

LOKALNE VOLITVE 2022

Vložene kandidature   Potrjene kandidature   Druge objave v zvezi z volitvami  

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA MESTNE OBČINE VELENJE

Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št.  10/18, 14/20 in 22/20) je imenovana v sestavi:

  - Milena Bukvič Dežman – predsednica
  - mag. Gašper Škarja – namestnik predsednice,

  - mag. Milena Pečovnik – članica
  - Dejan Valenčak – namestnik članice

  - Branko Presečnik – član
  - Slavka Ocepek – namestnica člana

  - Jelka Sever-Časl – članica
  - Denis Štemberger – namestnik članice

Kontaktni podatki Občinske volilne komisije

mag. Zdravka Vasiljević Rudonić - Tajnica Občinske volilne komisije 
- Telefon 03 8961-680
- e-pošta: zdravka.vasiljevic-rudonic@velenje.si

Tjaša Zupančič Bastič -  Namestnica tajnice Občinske volilne komisije:
- Telefon 03 8961-852, GSM: 041/319-164
- e-pošta: tjasa.zupancic-bastic@velenje.si

OBJAVE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Sreda, 14. september 2022

Obvestilo Ministrstva za javno upravo predlagateljem kandidatur

Ministrstvo za javno upravo je občinske volilne komisije z dopisom št. 041-10/2022/95 z dne 13. 9. 2022, obvestilo, da instruktivni vzorci kandidatur, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe. Z namenom, da bodo obrazci ob vložitvi kandidatur izpolnjeni skladno s šifrantom, ki ga vsebuje isDVK, posredujemo šifrant stopnje in naziva izobrazbe, ki ga je posredovalo Ministrstvo za javno upravo.

000 - Brez izobrazbe
110 - Nepopolna osnovnošolska izobrazba
120 - Osnovnošolska izobrazba
130 - Nižja poklicna izobrazba
140 - Srednja poklicna izobrazba
150 - Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 - Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 - Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 - Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 - Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 - Doktorat znanosti in podobna izobrazba
Sreda, 7. september 2022

Ponedeljek, 5. september 2022

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko do 15. septembra 2022 oddajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov.

Soglasje kandidata za člana volilnega odbora

Ponedeljek, 25. julij 2022

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje. Redne volitve v svete vseh 19-ih krajevnih skupnosti in mestnih četrti bodo skupaj z rednimi volitvami v občinski svet in volitvami župana.

Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september. Akt o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 15/2022. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija. 

Vestnik 15 2022.pdf (velenje.si)

Sreda, 20. julij 2022 

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 97/2022, razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo, 20. novembra. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

 - Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (pisrs.si)

OBRAZCI, NAVODILA, ROKOVNIK in VLOGE


Volilne oglasne lokacije