SI

Škale Hrastovec

Stavbne parcele MOV v KS Škale Hrastovec

Lega lokacije v prostoru
Lega lokacije v prostoru
Razmestitev parcel
Razmestitev parcel
Spodnje parcele
Spodnje parcele
Spodnje parcele
Spodnje parcele
Pogled na okolico
Pogled na okolico
Osnutek hiše št.1
Osnutek hiše št.1
Mestna občina Velenje je lastnica parcel na lokaciji KS Škale Hrastovec, v velikostih od 723 do 1409 m2. Zemljišče ima južno lego in je v zgornjem delu ravninsko, spodnji del pa leži na pobočju. Parcele so komunalno opremljene z vodo, kanalizacijo in elektriko, vse pa so dostopne po novi asfaltni cesti. Za lokacijo je izdelan nezavezujoč idejni osnutek tipične hiše, razdelane v več velikostnih variant - za dodatne informacije o predlaganih tipih kliknite na računalniški prikaz hiše spodaj levo.

Prikaz razpoložljivih parcel na karti ni nujno posodobljen!

Za dodatne informacije o razpoložljivih parcelah, postopkih nakupa ipd. pokličite na telefon 03 8961 670 (g. Bojan Lipnik).