SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Prodaja nepremičnin

Mestna občina Velenje je lastnica večjega števila nepremičnin znotraj svojih meja. Na njih omogoča komunalni in prostorski razvoj občine, določene dele zemljišč pa občasno prodaja na javnih razpisih. Spodaj je prikaz nekaterih pomembnejših območij namenjenih prodaji, za dodatne informacije o ostalih zemljiščih, načinu prodaje ipd. pa interesente vabimo k obisku v Urad za urejanje prostora.

Poslovna cona Stara vas

V neposredni bližini Velenjskega jezera, tik ob uvozu/izvozu na bodočo hitro cesto 3. razvojne osi s pomočjo evropskih in državnih sredstev širimo obstoječo poslovno cono Stara vas. Leta 2017 smo izvedli komunalno opremo zemljišč z vso infrastrukturo, zdaj zbiramo interesente za nakup zemljišč za gradnjo proizvodnih objektov. 

Več o "Javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin" 2020-2021 na tej povezavi.

Stavbna zemljišča v KS Škale Hrastovec

Lega lokacije v prostoru
Lega lokacije v prostoru
Mestna občina Velenje je lastnica večjega števila parcel v KS Škale Hrastovec. Trenutno prodajamo parcele na zemljišču, ki smo ga komunalno uredili pred nekaj leti. Zemljišče ima dobro osončeno južno lego in v zgornjem, severnem delu leži na pobočju, spodnji del je bolj ravninski . Parcele so komunalno opremljene z vodo, kanalizacijo in elektriko, vse pa so dostopne po novi asfaltni cesti. Za lokacijo je izdelan nezavezujoč idejni osnutek tipične hiše, razdelane v več velikostnih variant - za izvedbeni načrt kontaktirajte v dokumentu navedenega arhitekta: Projekt predvidenih hiš

Več o "Javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin" 2020-2021 na tej povezavi.


Prikaz lokacije v Google Zemljevidih: 

V iskalno polje aplikacije Google Zemljevidi vnesite t.i. "Plus Kodo"  94Q6+H3 Velenje ali obe koordinati skupaj 46.38895289577784, 15.110115705112067.