SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Prodaja nepremičnin

Mestna občina Velenje je lastnica večjega števila nepremičnin znotraj svojih meja. Na njih omogoča komunalni in prostorski razvoj občine, določene dele zemljišč pa občasno prodaja na javnih razpisih. Spodaj je prikaz nekaterih pomembnejših območij namenjenih prodaji, za dodatne informacije o ostalih zemljiščih, načinu prodaje ipd. pa interesente vabimo k obisku v Urad za urejanje prostora.

Poslovna cona Stara vas

V neposredni bližini Velenjskega jezera, tik ob uvozu/izvozu na bodočo hitro cesto 3. razvojne osi s pomočjo evropskih in državnih sredstev širimo obstoječo poslovno cono Stara vas. Leta 2017 smo izvedli komunalno opremo zemljišč z vso infrastrukturo, zdaj zbiramo interesente za nakup zemljišč za gradnjo proizvodnih objektov. 

Več o "Javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin" 2020-2021 na tej povezavi.

Stavbna zemljišča v KS Škale Hrastovec

Lega lokacije v prostoru
Lega lokacije v prostoru
Mestna občina Velenje je lastnica večjega števila parcel v KS Škale Hrastovec. Trenutno prodajamo parcele na zemljišču, ki smo ga komunalno uredili pred nekaj leti. Zemljišče ima dobro osončeno južno lego in v zgornjem, severnem delu leži na pobočju, spodnji del je bolj ravninski . Parcele so komunalno opremljene z vodo, kanalizacijo in elektriko, vse pa so dostopne po novi asfaltni cesti. Za lokacijo je izdelan nezavezujoč idejni osnutek tipične hiše, razdelane v več velikostnih variant. (Projekt predvidenih hiš)

Več o "Javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin" 2020-2021 na tej povezavi.

Stavbna zemljišča v naselju Vinska Gora

Na lepi ravninski legi južnega dela naselja Vinska Gora smo uredili večje zemljišče, parcelirano v enote za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Odlična prometna povezava in visok komunalni / družbeni standard lokacije so zagotovilo za kvalitetno bivanje vsake družine.

Več o "Javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin" 2020-2021 na tej povezavi.Info: V mesecu septembru  in oktobru 2020 smo prodali 8 parcel, označenih na oglasu. Trenutno je naprodaj samo še parcela 531/5.