SI

Prodaja nepremičnin

Mestna občina Velenje je lastnica večjega števila nepremičnin znotraj svojih meja. Z njimi omogoča komunalni in prostorski razvoj občine, določene dele zemljišč pa občasno prodaja na javnih razpisih. Spodaj je prikaz nekaterih pomembnejših območij namenjenih prodaji, za dodatne informacije o ostalih zemljiščih, načinu prodaje ipd. pa interesente vabimo k obisku v Urad za urejanje prostora.

Stavbne parcele MOV v KS Škale Hrastovec

Lega lokacije v prostoru
Lega lokacije v prostoru
Mestna občina Velenje je lastnica 7 parcel na lokaciji KS Škale Hrastovec, v velikostih od 723 do 1409 m2. Zemljišče ima južno lego in je v zgornjem delu ravninsko, spodnji del pa leži na pobočju. Parcele so komunalno opremljene z vodo, kanalizacijo in elektriko, vse pa so dostopne po novi asfaltni cesti. Za lokacijo je izdelan nezavezujoč idejni osnutek tipične hiše, razdelane v več velikostnih variant. 

Prikaz prostih parcel za prodajo na karti ni nujno posodobljen!

Za dodatne informacije o razpoložljivih parcelah, legi in fotografije lokacije kliknite povezavo.

Poslovna cona Stara vas

V neposredni bližini Velenjskega jezera, tik ob uvozu/izvozu na bodočo hitro cesto 3. razvojne osi s pomočjo evropskih in državnih sredstev širimo obstoječo poslovno cono Stara vas. Leta 2017 smo izvedli komunalno opremo zemljišč z vso infrastrukturo, zdaj zbiramo interesente za nakup zemljišč za gradnjo proizvodnih objektov. 

Več o načrtovani prodaji 2020 na tej povezavi.