SI

Parkiranje v Velenju

Obvestilo o podražitvi

Svet MO Velenje je na seji 10. decembra 2019 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje, s katerim so se spremenile cene parkiranja v mestu. 

  • Ura parkiranja v conah A in B stane 0,60€ (prej 0,40€).  
  • Cene abonmajev - prvi odslej stane 12€, drugi 45€ (prej 8€ in 30€) 
  • Cene mesečne karte je 25€ (prej 20€)
  • Cena letne karte je 250€ (prej 200€). 

Vse ostale določbe navedenega odloka so ostale nespremenjene.

Karta veljavnosti parkirnih kart
Karta veljavnosti parkirnih kart
Vrste parkirnih kart
Vrste parkirnih kart
Predstavitveni letak MC
Predstavitveni letak MC

PARKIRANJE S KARTAMI

Na območju občine je plačljivo parkiranje v modrih conah A, B, C in D ter v garažnih hišah Mercator, Avtobusna postaja, Gorica in Zdravstveni dom.

V modrih conah se plačuje parkirnina, ki se lahko plača na parkomatih (60 centov na uro), z nakupom mesečne karte (prosta prodaja, velja v vseh modrih conah, cena 25 evrov) oz. letne karte (prosta prodaja, velja v vseh modrih conah, cena 250 evrov) karte za parkiranje ali zlate parkirne karte, ki velja za parkiranje v vseh modrih conah in v vseh garažnih hišah.

Coni A in B obratujeta od ponedeljka do petka med 7. in 15.30 uro. Parkiranje do 30 minut je brezplačno (z označitvijo časa prihoda). Ob praznikih je parkiranje brezplačno.

Coni C in D obratujeta 24 ur na dan, vse dni v letu. Med tednom je parkiranje brezplačno do 2 uri; med vikendi pa do 4 ure (z označitvijo časa prihoda).

Cona E obratuje 24 ur na dan, vse dni v letu. Parkiranje do 30 minut je brezplačno (z označitvijo časa prihoda).

Stanovalci znotraj območja določene modre cone lahko parkirajo z abonmaji, ki se glasijo na registrsko številko avtomobila. Stanovalci so upravičeni do največ dveh abonmajev, prvi abonma stane 12 evrov, drugi pa 45 evrov. Abonma velja le v eni coni in se zanj plača letni pavšal, ki se med letom ne spreminja.

Tudi v naselju Gorica so stanovalci upravičeni do največ dveh abonmajev na posamezno stanovanje za parkiranje v modri coni, vendar se lahko namesto prvega abonmaja za parkiranje v modri coni odločijo za dovolilnico za parkiranje v srednji (druga) in spodnji (tretja) etaži garažne hiše Gorica. Dovolilnica se glasi na izbrano registrsko številko avtomobila in velja samo za garažno hišo Gorica. Za dovolilnico se določi pavšal, ki se med letom ne spreminja. V primeru zamenjave abonmaja za dovolilnico se upošteva že plačan pavšal za abonma.

Po novem odloku je plačljivo tudi parkiranje v vseh garažnih hišah. Parkirnino lahko plačate na več načinov: s plačilom na parkomatu (30 centov na uro)z nakupom mesečne karte (prosta prodaja, velja v vseh garažnih hišah razen v garažni hiši Zdravstveni dom, cena 25 evrov), letne parkirne karte (prosta prodaja, velja v vseh garažnih hišah razen v garažni hiši Zdravstveni dom, cena 250 evrov),  letne zlate parkirne karte (prosta prodaja, velja v vseh garažnih hišah, cena 350 evrov) ali mesečne parkirne karte (prosta prodaja, velja v vseh garažnih hišah, cena 35 evrov). Uvedli smo tudi tedensko karto za garažne hiše, ki stane 15 evrov.

Garažna hiša Gorica je zgrajena v treh etažah, in sicer so v zgornji (prva etaža) parkirna mesta  oštevilčena in rezervirana za najemnike stanovanj v Poslovno stanovanjskem objektu Gorica. Ostali uporabniki v tej etaži ne smejo parkirati. Najemniki smejo parkirati samo na parkirnih mestih, ki so rezervirana zanje.

Srednja in spodnja etaža sta namenjeni vsem uporabnikom, ki ne smejo parkirati v zgornji etaži. Tu lahko parkirajo tudi stanovalci, ki bodo namesto prvih abonmajev za parkiranje v modrih conah prevzeli dovolilnice za parkiranje v garažni hiši Gorica.

V garažni hiši Mercator je v pritličju območje kratkotrajnega parkiranja, kar pomeni, da mora voznik obvezno označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu. Parkiranje je dovoljeno do 2 uri. Po izteku dovoljenega časa mora voznik vozilo odpeljati. V kletni etaži je parkiranje plačljivo kot v vseh ostalih garažnih hišah.   

Zlata parkirna karta velja v vseh modrih conah in v vseh garažnih hišah, mesečna stane 35 evrov, letna pa 350 evrov.

Cena letnih parkirnih kart za garažne hiše ter modre cone in zlatih parkirnih kart se določi za koledarsko leto, na dan nakupa se obračuna sorazmerni delež do konca koledarskega leta. Cena mesečne karte velja za en koledarski mesec. Nobena od navedenih kart ali abonmajev imetniku ne zagotavlja prostega parkirnega prostora.

Navodila za plačilo parkirnine
Navodila za plačilo parkirnine

MOBILNO PLAČEVANJE PARKIRNINE


Na Mestni občini Velenje smo vzpostavili sistem, ki uporabnikom javnih parkirišč omogoča plačevanje parkirnine z SMS sporočili ali brezplačno mobilno aplikacijo ParkMeWise. Aplikacija je na voljo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, uporabniki pa si jo lahko prenesejo s spletnih strani aplikacij za Android in iOS.  Več o storitvi si lahko preberete na naslovu www.parkmewise.com.