SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Mestni marketing

Leta 2015 je bil imenovan Odbor za mestni marketing, ki s celovitim upravljanjem iščejo nove priložnosti za ohranjanje in razvoj mestnega središča. Z inovativnimi projekti, s skupnim nastopom in trženjem želimo povezati ponudbo mesta.

Člani Odbora za mestni marketing so sodelavci iz različnih uradov občinske uprave in tudi zunanji strokovnjaki, ki v odboru sodelujejo prostovoljno. Poleg celovitega trženjskega nastopa bo odbor skrbel za dinamično upravljanje in trženje prostorov, komunikacijo med podjetniki v ožjem mestnem središču, občino in drugimi deležniki, spodbujal bo razvoj drobnega gospodarstva in obrti, povezoval gostince, trgovce in druge ponudnike storitev, celovito promoviral mestno središče in organiziral skupne promocijske dogodke. Glavni cilj je zagotoviti boljše upravljanje s komercialnimi prostori v mestnem središču in omogočiti razvoj novih programov, storitev, ki so zanimivi, zaželeni s strani občank in občanov. Mestno središče želimo obuditi in vzpostaviti prijeten prostor za druženje, sprehajanje, nakupovanje, bivanje. Pripravili bomo različne projekte, ki bodo v mestno središče privabili tudi obiskovalce od drugod.

Vsi zainteresirani lahko svoje pobude, mnenja in predloge posredujejo na elektronski naslov info@velenje.si ali sasa.sevcnikar@velenje.si (s pripisom: Mestni marketing).

Uvedba organiziranega mestnega marketinga je eden izmed ključnih ukrepov v procesu revitalizacije mestnih središč in učinkovitega izvajanja upravljanja s programi, storitvami in lokacijami v mestnem središču. Mestna občina Velenje je v okviru projekta City Impulses tudi članica združenja TCM (Town Centre Management).

Odbor sestavljajo:

mag. Saša SEVČNIKAR - vodja Kabineta župana, predsednica odbora
mag. Iztok MORI - direktor občinske uprave MO Velenje
Peter DERMOL - podžupan MO Velenje
Alma GLOTIĆ - Kabinet župana
Ana ANŽEJ - SAŠA inkubator
Helena KNEZ - vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo
Alenka REDNJAK - vodja Urada za razvoj in investicije
Karla SITAR - SAŠA inkubator
Urška GABERŠEK - TIC Velenje
Marija BERLOŽNIK - TIC Velenje
Žiga BRODNIK - AV studio