SI

Oglaševanje, turistična in WiFi karta

Turistična karta

Mesto Velenje je v letu 2009 pri podjetju Kartografija d.o.o. naročilo izdelavo Turistične karte širšega območja mesta. Pogosto je uporabljena kot podlaga za prikaz različnih zanimivih vsebin kot so lokacije Wi-Fi točk, poudarjene lokacije turističnih zanimivosti, prikaz območij Modrih con ipd. 
Karta pokritosti z brezplačnim Wi-Fi signalom (Google Maps)

Na levi strani je prikazana karta z označenimi območji javnega brezplačnega Wi-Fi Velenje dostopa. Za ogled karte v Gogole maps kliknite na karto oz. na to povezavo. 

Zunanje oglaševanje v MO Velenje

V Mestni občini Velenje je zunanje oglaševanje regulirano z Odlokom o Zunanjem oglaševanju (Ur. vestnik 11/2012, str. 18). 

Veliko zunanje oglaševanje na zemljiščih v lasti MOV izvaja podjetje Europlakat v skladu s pogodbo, na ostalih zemljiščih pa oglašujejo druga oglaševalska podjetja. 

Malo zunanje oglaševanje oz, plakati do velikosti 1 x 2m se pretežno izvaja v okviru peš cone na posebej za to pripravljenih eno, dvo ali tristranih oglasnih objektih. Po pogodbi ga izvaja podjetje Amicus, ki je tudi prejemnik oglaševalskih naročil. 

Aktualna karta oglaševalskih lokacij v Velenju - povezava (pdf, 22 Mb).