SI

Urad za javne finance in splošne zadeve

Vodja urada

Amra Kadrič
Izobrazba: dipl.ekon. (un)
Telefon: 03 8961 651
Področje dela: Vodenje Urada za javne finance in splošne zadeve
Obrazci urada  

Naloge urada

Uslužbenci urada