SI

Svetnice in svetniki

Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje

DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije

SD, Socialni demokrati

SDS, Slovenska demokratska stranka

SLS, Slovenska ljudska stranka

SMC, Stranka modernega centra

Vsi v isto smer - SEVER

Samostojna svetnica / svetnik

Vprašanja in pobude svetnikov na sejah Sveta Mestne občine Velenje