SI

Podžupani MOV

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 1, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06-odl. US), Sklepa o imenovanju podžupanov št. 031-02-0001/2006-284 z dne 23.11.2006, 41. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06)  in 24. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/03 in 21/05) je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič izdal pooblastilo za imenovanje naslednjih podžupanov:

Podžupan Peter Dermol

Peter Dermol
Peter Dermol

SD (Socialni demokrati)
E-pošta: peter.dermol@velenje.si

 

Kratek življenjepis

Podžupan Srečko Korošec

Srečko Korošec
Srečko Korošec
DeSUS (Demokratična stranka upokojencev Slovenije)
E-pošta: srecko.korosec@velenje.si 

Kratek življenjepis

Podžupanja Breda Kolar

Breda Kolar
Breda Kolar
SMC (Stranka modernega centra)
E-pošta: breda.kolar@velenje.si 

Kratek življenjepis