SI

2017

Nakup novega podatkovnega strežnika za MOV (cluster-in-a-box)

Sanacija plazu na LC 950 033 v Plešivcu

Sistem za mobilno plačevanje parkirnin

Prodaja premičnin lokala iz Vile Biance

Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (OŠ Gustava Šiliha, Ljudska univerza)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - stanovanjski objekt Kavče 4

Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja Šaleška 2b

Javna dražba za stanovanje z garažo Cesta na vrtače 3

Izdelava projektne dokumentacije za CTN -Park and Ride v MO Velenje

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk v najem

UREDITEV ODSEKA LOKALNE CESTE ZAVRŠE - GRAŠKA GORA (LC 261 010 Pik - Megalec - Graška Gora)

OBJAVA PROSTEGA STROKOVNO-TEHNIČNEGA DELOVNEGA MESTA »VZDRŽEVALEC IV (II)«

Javni razpis prodaje nepremičnin na območju glinokopa

Javni razpis za pridobitev licence za lokalnega turističnega vodika Šaleške doline

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Delna sanacija stavbnega pohištva na OŠ Gorica

Namera o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb

PRENOVA IN OPTIMIZACIJA RAZSVETLJAVE NA TITOVEM TRGU

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Recenzija projektne dokumentacije za gradnjo oskrbovanih stanovanj

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RUŠENJE IN NOVOGRADNJO REVITALIZACIJE STAROTRŠKEGA JEDRA PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO NAČELA TRAJNOSTNE GRADNJE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javna dražba za prodajo dela objekta Cesta na vrtače 3, Velenje

UN Šalek - spremembe in dopolnitve

OPPN Stara vas - spremembe in dopolnitve

2. javna dražba za prodajo osebnih vozil

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javna dražba za prodajo Šmartno ob Paki 80

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za prodajo Šalek 105

Javno zbiranje ponudb za prodajo Jenkova 15

Javno zbiranje ponudb za prodajo Kardeljev trg 1

Izdelava projektne dokumentacije idejnega projekta (IDP) za ureditev mestnega kolesarskega omrežja v Velenju

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v MOV v letu 2017

Povabilo k oodaji ponudbe za nabavo protokolarnega papirja

Stavbno pohištvo za sejno dvorano

Stavbno pohištvo za sejno dvorano

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v Vili Bianci v najem

Aplikacija elektornskih razpisov - (Licenciranje in dodelave programa)

Servisiranje manjših namiznih tiskalnikov

Izvedbeni projekt rekonstrukcije za potrebe Večgeneracijskega centra v objektu Kidričeva cesta 9a (sedež Društva upokojencev Velenje)

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Namera o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo (PC Jaki)

Namera o odsvojitvi premičnine

Namera o oddaji prostora

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2017

Prodaja osebnih vozil

Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2016 v MO Velenje

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Izdelava projektne dokumentacije idejnega projekta (IDP) za ureditev mestnega kolesarskega omrežja v Velenju

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Spemembe in dopolnitve PUP 05

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2017

Menjava ostrešja na objektu Kopališka 3

Čiščenje sanitarij v objektu čolnarne na Velenjskem jezeru in javnih sanitarij ob Škalskem jezeru

Redno vzdrževanje elektro instalacij v objektih v lasti Mestne občine Velenje in ureditev napeljave na prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje za leto 2017

Izgradnja kanalizacije Vinska Gora center s povezavo Pirešica in obnova vodovoda Vinska Gora

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v mestni občini Velenje za leto 2017

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

Adaptacija kopalnic (Vila Rosa) - lokacija Portorož

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2017 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

Razširitev poslovne cone Stara vas

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje

Izbira ponudnika storitev zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja Mestne občine Velenje, krajevnih skupnosti, mestnih četrti in javnih zavodov za zavarovalno obdobje od 01.02.2017 do 31.01.2019