SI

2017

Menjava ostrešja na objektu Kopališka 3

Čiščenje sanitarij v objektu čolnarne na Velenjskem jezeru in javnih sanitarij ob Škalskem jezeru

Redno vzdrževanje elektro instalacij v objektih v lasti Mestne občine Velenje in ureditev napeljave na prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje za leto 2017

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v mestni občini Velenje za leto 2017

Adaptacija kopalnic (Vila Rosa) - lokacija Portorož

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2017 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

Razširitev poslovne cone Stara vas

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje

Izbira ponudnika storitev zavarovalnih poslov za zavarovanje premoženja Mestne občine Velenje, krajevnih skupnosti, mestnih četrti in javnih zavodov za zavarovalno obdobje od 01.02.2017 do 31.01.2019