SI

2019

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora za potrebe Mestne občine Velenje v letu 2019 in zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora za svetniške skupine

STORITVE TISKANJA ZA POTREBE MOV V LETU 2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC III v Uradu za družbene dejavnosti

JAVNI RAZPIS ZA NAKUP NOVEGA PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO GVM-1 PGD ŠENTILJ

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2019

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Javna dražba za prodajo stanovanja Celjska 40 a, Slovenj Gradec

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči