SI

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik

5. Seznam informacij javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat

6. Evidenčna javna naročila

Katalog informacij javnega značaja po letih