SI

Niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje

7. 11. 2018

Sklicatelje izredne seje Sveta Mestne občine Velenje smo ponovno obvestili, da je zahteva, ki jo je vložil svetnik Matej Jenko še z osmimi sopodpisanimi svetnicami in svetniki, nepopolna in tako niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje, ne s strani župana kot tudi ne s strani predlagateljev.  

Zahteva za sklic izredne seje ni imela priloženega gradiva o zadevah, o katerih naj bi svet odločal, kot to določa 24. člen Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje.

Pripenjamo tudi dopis, ki smo ga poslali sklicateljem izredne seje.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji