SI

Obnova javnih občinskih cest v mestni občini Velenje

11. 10. 2017

V teh dneh na različnih lokacijah v naši občini potekajo obnove in asfaltiranja cest. Nekatera dela so že zaključena, druga bodo v prihodnjih dneh.

Mestna občina Velenje je konec julija s podjetjem Nizke gradnje Rošer, Vilijem Rošer, s. p., iz Mislinje (izvajalec je bil izbran preko javnega razpisa) podpisala pogodbo za asfaltiranje 5 makadamskih odsekov cest v Mestni občini Velenje v skupni dolžini cca 1.100 metrov.

Pogodba je zajemala naslednje ceste:
-        Cirkovce–Završe (dela so zaključena),
-        Lopatnik (dela so zaključena),
-        odcep Kosovelove ulice na Selu (dela so zaključena),
-        odsek ceste pri Pesjaku v Črnovi (z deli bo izvajalec pričel prihodnji teden),
-        odsek pri Ložnici 9a v Ložnici (z deli bo izvajalec pričel prihodnji teden).

Skupna vrednost del znaša cca 131 tisoč evrov (DDV je zajet).
Z deli bo izvajalec zaključil v novembru.

V Hrastovcu potekajo večja investicijska dela na cesti Fori–Martinc. Dela v sklopu koncesije za ceste izvaja koncesionar za ceste, tj. podjetje PUP, d. d. Hkrati bomo ob cesti postavili javno razsvetljavo v dolžini 700 metrov. Izvajalec del v vrednosti 38.900 evrov je podjetje SCR, d. o. o., iz Velenja.


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Cesta Cirkovce-Završe

Kosovelova cesta
Deli s prijatelji