SI

Sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

17. 3. 2017

Predmet javnega razpisa so programi/projekti/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.

Do sofinanciranja so upravičeni:

1.      fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Velenje;

2.      fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne občine Velenje;

3.      fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če so njihovi programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno občino Velenje.

Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki so prejela sredstva za isti program/projekt/prireditev na katerem od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr. na razpisu za področje kulture, turizma, športa, sociale, podjetništva …).

Mestna občina Velenje bo za sofinanciranje programov/projektov/prireditev izbranih preko razpisa v letu 2017 namenila 120 tisoč evrov.

Javni razpis bo odprt predvidoma do 30. novembra 2017 oziroma do porabe sredstev.

Besedilo razpisa in vsa razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji