SI

Meteorološki in okoljski podatki

Meteorologija

Onesnaženje zraka

Podatki so zajeti v dejanskem, nepremaknjenem času. 
V obdobju premaknjene ure (t.i. "poletni čas") je navedenim meritvam potrebno prišteti eno uro.

Analize vode na Velenjskem jezeru

V juliju in avgustu 2012 je podjetje ERICO pri čolnarni na Velenjskem jezeru izvajalo tedenske meritve kvalitete vode. Rezultati so zbrani v tem dokumentu. 

Meritve so bile ponovno opravljene v juliju in avgusti 2013. Rezultati so zbrani v tem dokumentu.