SI

OPN 2018

Občinski prostorski načrt MO Velenje

Projekt OPN izdeluje podjetje URBANA Kočar in Kočar d.o.o. iz Velenja, okoljsko poročilo pa je izdelalo podjetje EUROFINS ERICo d.o.o. Velenje.
Projekt OPN izdeluje podjetje URBANA Kočar in Kočar d.o.o. iz Velenja, okoljsko poročilo pa je izdelalo podjetje EUROFINS ERICo d.o.o. Velenje.
29. avgust 2018

Mestna občina Velenje - Urad za urejanje prostora, je v hodniku prvega nadstropja upravne zgradbe MOV pripravil javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta, ki predstavlja temeljni dokument urejanja prostora naše občine. V njem so prikazane STRATEŠKE vsebine, ki jih pridobimo od nosilcev urejanja prostora (predvidene in obstoječe trase infrastrukture, varstvena območja, območja naselij ipd.) IZVEDBENE vsebine, ki na parcelno mejo natančno določajo namensko rabo prostora (stavbna, kmetijska, druga zemljišča ...), PISNI del, kjer so v tekstu navedene usmeritve urejanja prostora po področjih in OKOLJSKO POROČILO, ki opredeljuje vplive aktivnosti na prostor. 

Sestavni del javne razgrnitve je tudi 
JAVNA RAZPRAVA, ki bo 
26. septembra 2018 ob 17. uri
v sejni dvorani MO Velenje

Javna razgrnitev bo zaključena 28. septembra 2018.


GRADIVO JAVNE RAZGRNITVE OPN MOV

1. GRAFIČNI DEL
- Strateški del (zip, 22 Mb)
- Izvedbeni del (zip, 126 Mb)

2. TEKSTUALNI DEL

3. OKOLJSKO POROČILO
- Okoljsko poročilo (pdf, 30 Mb)

Razrez listov merila 1:5000 z različnimi prikazi vsebin OPN MOV