SI

Mestna blagajna

Od začetka leta 2016 projekt Mestne blagajne izvajamo v prostorih Delavske hranilnice. Občani Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj lahko položnice BREZ PROVIZIJE plačujejo na posebej označenih okencih hranilnice vsak delovni dan od 8.30 do 17. ure v poslovnih enotah Delavske hranilnice:
- Podružnica Velenje, Šaleška cesta 20, Velenje;
- Ekspozitura Velenje, Kidričeva cesta 12, Velenje;
- Agencija Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.

V Mestni blagajni lahko občanke in občani Mestne občine Velenje poravnajo položnice, ki jih izstavljajo:

 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje;
 • Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje;
 • ECE, d.o o.;
 • Ferdom, d. o. o.; 
 • Festival Velenje; 
 • Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje;
 • Habit Velenje, d. o. o.;
 • Krajevna skupnost Bevče;
 • Krajevna skupnost Pesje;
 • Krajevna skupnost Plešivec;
 • Krajevna skupnost Šentilj;  
 • Krajevna skupnost Vinska Gora;
 • Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.;          
 • Mako Turnšek, d. o. o.;
 • Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje;
 • Mladinski center Velenje;
 • Naš čas, d.o.o.;
 • OŠ Antona Aškerca Velenje;
 • OŠ Gorica Velenje;
 • OŠ Gustava Šiliha Velenje;
 • OŠ Livada Velenje;
 • OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje;
 • OŠ Šalek Velenje;
 • Pup Saubermacher, d.o.o.;
 • PV Invest, d. o. o.;
 • Stanovanjsko podjetje Linea, d. o. o.;
 • podjetje Staninvest, d. o. o.;
 • Šolski center Velenje;
 • T-2, d.o.o.;
 • Vrtec Velenje;
 • MOV za kupnine stanovanj, letovanje, najemnine garaž, najemnine vrtičkov, odvoz opuščenih vozil in kazni.

Po novem lahko občani na Mestni blagajni plačujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kar do sedaj ni bilo možno.